• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/uvcdezenfeksiyoncihazlari
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905496607715
 • https://www.twitter.com/uvcsistemleri
 • https://www.instagram.com/uvcdezenfeksiyoncihazlari/?hl=tr
 • https://www.youtube.com/channel/UCf5eauiGZUw3qoqr6D2ZxwQ
     English
  • UVC Hava ve Yüzey Temizleme Sistemleri
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • UVC Dezenfeksiyon Sistemleri

COVID-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi

COVID-19 SALGINININ SEYAHAT ACENTALARI ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Salim İBİŞ

 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını turizm endüstrisini derinden etkilemiştir. Turizm hareketlerinin durma noktasına gelmesi ile birlikte turizm endüstrisinin önemli aracı kuruluşları olan seyahat acentaları da bu süreçten olumsuz etkilenmişlerdir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki seyahat acentalarının Covid-19 salgınından nasıl etkilendiğini belirlemek, sektör temsilcilerinin geleceğe yönelik düşünce ve öngörülerini ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak seyahat acentalarının yetkilileri ile yapılan mülakatlar sonucu ortaya çıkan bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları seyahat acentalarının Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilendiklerini, bu süreçte gelir kaynaklarının kesildiğini, buna karşılık pek çok sabit giderlerinin devam ettiğini, acentaların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Sektör temsilcilerinin gelecekte tüketici tercihlerinde olası bazı değişimler öngördüklerini ifade etmiş ve seyahat acentalarının buna göre pozisyon alması durumunda rekabet avantajı elde edebileceklerini vurguladıkları görülmüştür.

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1076683