• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uvcdezenfeksiyoncihazlari
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905496607715
  • https://www.twitter.com/uvcsistemleri
  • https://www.instagram.com/uvcdezenfeksiyoncihazlari
  • https://www.youtube.com/channel/UCf5eauiGZUw3qoqr6D2ZxwQ
     English
    • UVC Dezenfeksiyon Sistemleri

COVID-19 İle Uluslararası İlişkileri Yeniden Düşünmek: Tarih,Ekonomi ve Siyaset Ekseninde Bir Değerlendirme

COVID-19 İLE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: TARİH, EKONOMİ VE SİYASET EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Oya Dağlar MACAR, Uğur Yasin ASAL

 

Bu çalışmada Covid-19 salgını, uluslararası ilişkiler perspektifinden ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla ele alınmaktadır. Çalışmada, sırasıyla salgın hastalıkların tarihsel ve siyasal sonuçları ifade edilmekte, bu hastalıkların ekolojisi Covid-19 ile yeniden değerlendirilmektedir. Covid-19 gibi mikroorganizmaların ekonomi politiği, uluslararası güvenliğe etkileri, seçilmiş G20 ülkelerinin Covid-19 ile mücadelede politika farklılıkları, döviz kuru oranları, GSYH büyüme projeksiyonu gibi ekonomik parametreler üzerinden değerlendirilmektedir. Söz konusu değerlendirme ile disiplinler arası bir analiz ekseninin inşası hedeflenmektedir.

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1166156